Privaatsustingimused

ÜLDSÄTTED

Veebilehel fitlap.ee pakub treeningu- ja toitumisjuhiseid OÜ Fitlap.

OÜ Fitlap registrikood 12780210, aadress Ignatsi 4, Tartu 51017, Eesti Vabariik; kontakttelefon +372 5559 8075, e-mail klienditugi@fitlap.ee; edaspidi teenusepakkuja) teenuseid on võimalik osta registreerudes www.fitlap.ee veebikeskkonnas kasutajaks.

 1. Kasutaja käesolevate tingimuste tähenduses on isik, kes on oma andmed registreerinud fitlap.ee keskkonnas ning saanud enda kasutada parooliga kaitstud kasutajakonto.
 2. Informatsioon käesolevate tingimuste tähenduses on fitlap.ee veebikeskkonnas kättesaadavad treeningu- ja toitumisjuhised, personaalsed treeningu- ja toitumiskavad, teenusepakkuja poolt avaldatud artiklid ja muud teosed, millele tekib Eesti Vabariigi autoriõiguse seaduse § 4 tähenduses autoriõigus.
 3. Teenusepakkuja ei paku teenuseid alla 18-aastastele isikutele. Kasutajaks registreerides kinnitab isik, et ta on vähemalt 18-aastane.
 4. Teenusepakkuja jagab kasutajale treeningu- ja toitumissoovitusi lähtudes kasutaja profiilil olevatest andmetest. Kasutaja vastutab enda loodud profiilil kajastuvate andmete õigsuse eest.
 5. Kasutaja teadvustab endale, et treeningu- ja toitumisjuhiste järgimine ei ole kohustuslik, vaid nende eesmärk on anda kasutajale soovituslikku teavet.
 6. Kasutaja teeb lõplikud treeningu- ja toitumisalased otsused ise, kasutades selleks oma parimat äranägemist ning lähtudes oma tervislikust seisundist.
 7. Kasutaja teadvustab, et individuaalsete tulemuste näol ei ole tegemist tüüpnäidetega. Kehakaalu muutused on individuaalselt erinevad ning mõjutatud konkreetse isiku ainevahetuse kiirusest, kehalisest aktiivsusest, geneetikast ja teistest tingimustest.

PRIVAATSUSTINGIMUSED

 1. Kasutaja teadvustab, et luues endale kasutaja fitlap.ee veebikeskkonnas, annab ta teenusepakkujale nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks käesolevates tingimustes sätestatud eesmärkidel ning korras.
 2. Kasutaja loomisega annab kasutaja teenusepakkujale nõusoleku edastada veebikeskkonna kasutamiseks ja teenuste osutamiseks vajalikud andmed ka aMember ning Smaily tarkvara haldajatele.
 3. Isikuandmed isikuandmete kaitse seaduse tähenduses on igasugused andmed tuvastatud või tuvastatava isiku kohta.
 4. Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine isikuandmetele, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, isikuandmete kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.
 5. Teenusepakkuja määratletud isikuandmete kogumine on kasutajakonto loomise ning teenuste kasutamise eelduseks.
 6. Teenusepakkuja kogub kasutaja kohta järgmisi isikuandmeid: nimi, e-mailiaadress, aadress, Facebooki kaudu liitumisel Facebooki kaudu isiku autentimisel kasutatavad andmed, vanus, kehakaal, pikkus, sugu, eesmärk (kas kaalu tõsta või langetada), kasutatav spordiklubi. Fitlap.ee veebikeskkonda kasutades on võimalik teenuspakkujal tuvastada ka kasutaja IP-aadress ning asukoht.
 7. Kasutaja saab aru, et tehes kasutajakeskkonnas blogipostitusi, muutuvad need avalikuks ning teenusepakkujal on õigus postitusi jagada oma valitud veebilehtedel. Blogipostituste tegemine ei ole teenuste kasutamise eelduseks ega kasutajale kohustuslik.
 8. Teenusepakkujale saavad kasutaja isikuandmed teatavaks kasutajakonto loomisel ning kasutajakonto edasisel kasutamisel.
 9. Teenusepakkuja kasutab andmete kogumiseks ka küpsiseid, et muuta veebilehe kasutuskogemus kasutajatele isikupärasemaks ning mugavamaks, sh edastada kasutajale vastavalt nende harjumustele personaalseid pakkumisi või reklaame. Küpsistest loe soovi korral lähemalt siit: küpsiste kasutamine.
 10. Kasutaja isikuandmeid säilitatakse Euroopa Liidus asuvas andmekeskuses.
 11. Teenusepakkuja töötleb kasutaja isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
  - täita kasutaja ees võetud kohustusi teenuse osutamisel, koostades kasutaja soovidest ja näitajatest lähtuvaid toitumis- ja treeningsoovitusi sisaldavaid kavasid;
  - muuta kasutaja jaoks veebikeskkonna kasutamine isikupärasemaks ning vajadustele vastavaks;
  - pakkuda turundustegevuse kaudu kasutajale teenusepakkuja poolt osutatavaid teenuseid;
  - kasutada andmeid turundustegevuse jaoks statistika tegemisel;
  - kasutada eesnime lahtrisse märgitud nime turunduslikel eesmärkidel;
  - kasutada kasutaja mittepersonaalseid andmeid turundustegevuses;
  - edastada kasutajale teavet;
  - täita oma õiguslikke kohustusi.
 12. Teenusepakkuja töötleb kasutaja isikuandmeid üksnes kasutaja nõusolekul.
 13. Kasutajal on õigus igal ajahetkel võtta oma nõusolek andmete töötlemiseks tagasi, teavitades sellest teenusepakkujat aadressil info@fitlap.ee.
 14. Kasutajal on õigus igal ajahetkel nõuda teenusepakkujalt oma andmete muutmist, ebaõigete andmete parandamist ning oma andmete kustutamist või esitada vastuväide oma andmete töötlemisele, andes sellest teenusepakkujale teada aadressil info@fitlap.ee.
 15. Kasutajal on õigus igal ajahetkel nõuda teenusepakkujalt oma andmete edastamist endale või kolmandale osapoolele, andes oma soovist teenusepakkujale teada aadressil info@fitlap.ee.
 16. Teenusepakkuja ei edasta kasutaja isikuandmeid kolmandatele osapooltele, v.a. juhul, kui see on seotud kliendile parema teenuse pakkumisega (nt foorumi tarkvara kasutamine) või kui selleks on olemas kasutaja nõusolek või seadusest tulenev alus.
 17. Teenusepakkuja säilitab kasutaja isikuandmeid seni, kuni kasutajal on Fitlap.ee veebikeskkonnas kasutajakonto või kuni see on vajalik kasutajale teenuste osutamiseks. Teenusepakkuja võib kasutaja isikuandmeid säilitada kauem, kui see on vajalik tema õiguslike kohustuste täitmiseks või vaidluse lahendamiseks.
 18. Kasutajal on kohustus viivitamatult teavitada teenusepakkujat, kui tal tekib vähimgi kahtlus, et tema parooliga kaitstud kasutajakontole pääsevad ligi kolmandad isikud, kellel puudub selleks kasutaja nõusolek, andes sellest teada aadressil info@fitlap.ee.
 19. Kui teenusepakkuja eksib isikuandmete töötlemise nõuete vastu, on kasutajal õigus pöörduda kaebusega Andmekaitseinspektsiooni poole.
 20. Kasutaja saab siduda enda Fitlapi konto enda Facebooki kontost lahti konto seadetes.
 21. Kui kasutaja avalikustab omaloodud retsepti, siis teistele kasutajatele on nähtav kasutajanimi, avalikustatud retseptid, postitused ja level.

AUTORIÕIGUSED

 • Kogu fitlap.ee veebikeskkonnas olev informatsioon on kaitstud autoriõigustega.
 • Kasutajad võivad informatsiooni kasutada autoriõiguse seadusega lubatud piirides.
 • Teenusepakkuja annab Kasutajatele õiguse muuta ja täiendada fitlap.ee veebikeskkonnas olevaid retsepte ning avaldada neid fitlap.ee kodulehel.
 • Teenusepakkujal on õigus kasutada kogu Kasutajate poolt fitlap.ee veebikeskkonda sisestatud ja seal  avaldatud informatsiooni, kasutajate poolt fitlap.ee veebikeskkonda üles laetud fotosid, retsepte, artikleid jmt alates nende avaldamisest fitlap.ee veebikeskkonnas Kasutajate poolt.
 • Kasutajad annavad nende poolt fitlap.ee veebikeskkonnas avaldatud informatsiooni kasutamiseks teenusepakkujale lihtlitsentsi võlaõigusseaduse § 370 lg 1 mõttes.
 • Teenusepakkujal on õigus teostada kõiki Kasutajate poolt fitlap.ee veebikeskkonnas avaldatud teoste varalisi autoriõigusi autoriõiguse seaduse § 13 mõttes ülemaailmselt.
 • Teenusepakkujal on all-litsentsi andmise õigus.
 • Teenusepakkujal on õigus teostada Kasutajate poolt fitlap.ee veebikeskkonnas avaldatud informatsiooni suhtes varalisi autoriõigusi tasuta ning tähtajatult.
 • Fitlap.ee veebikeskkonnas avalikustades blogisid ja retsepte kasutaja kinnitab, et tal on olemas autoriõigused kogu postitatud sisule.

Andmete kogumine Google'i kasutajate andmete kohta:

Fitlap võib koguda järgmisi Google'i kasutajate andmeid rakenduse kaudu:

 • Põhiline profiiliinfo: Me võime koguda kasutaja nime, e-posti aadressi ja profiilipildi, mida Google pakub autentimiseks ja isikupärastatud kasutajakogemuseks rakenduses.
 • Kasutusstatistika: Me võime koguda anonüümseid kasutusandmeid, nagu kasutaja sammud, aktiivsus, seadme tüüp, operatsioonisüsteem ja sessiooni kestus, meie teenuste ja kasutajakogemuse parandamiseks.

Fitlap rakendab järgmisi andmekaitsemehhanisme tundlike andmete jaoks:

 • Krüptimine: Rakendus kogutud tundlikud kasutajaandmed, nagu sisselogimisandmed või makseinfo, on nii liikvel kui ka hoiustatult krüpteeritud volitamata juurdepääsu vältimiseks.
 • Ligipääsukontrollid: Me piirame tundlike kasutajaandmete juurdepääsu ainult volitatud personalile ning rakendame rangeid ligipääsukontrolle selle teabe kaitsmiseks.
 • Regulaarsed turvaanalüüsid: Me teostame regulaarseid turvaanalüüse ja auditeid, et tuvastada ja lahendada meie andmekaitsemehhanismides esinevaid haavatavusi.

Kolmandate osapoolte teenused:

 • Rakendus võib kasutada kolmandate osapoolte teenuseid, nagu Google Analytics, kasutusandmete jälgimiseks ja analüüsimiseks. Nendel kolmandatel teenusepakkujatel võivad olla oma privaatsuspoliisid, mis reguleerivad teie teabe kogumist ja kasutamist. Soovitame teil nende privaatsuspoliitikatega tutvuda, et mõista, kuidas teie andmeid nende teenusepakkujate poolt käsitletakse.

LÕPPSÄTTED

 1. Mõne sätte kehtetus ei mõjuta ülejäänud sätete ega kasutus- ja privaatsustingimuste kui terviku kehtivust.
 2. Kui kasutaja annab treeningu- või toitumisjuhiseid sisalduva kava edasi oma leibkonna teistele liikmetele, kes ei ole fitlap.ee veebikeskkonna kasutajad, tuleb kasutajal informeerida kolmandat isikut kõigis käesolevates kasutus- ja privaatsustingimustes sätestatud nõuetest.
 3. Kasutajal on keelatud anda teenusepakkujalt saadud treeningu- ja toitumisjuhiseid edasi kolmandatele isikutele (v.a. kasutaja leibkond).
 4. Rangelt on keelatud teenusepakkujalt saadud treeningu- ja toitumisjuhiste edasi müümine kolmandatele isikutele.
 5. Ettevõttel on õigus kasutada kliendi isikuandmeid ettevõtteid teenuseid puudutava info ja reklaami edastamiseks.

ÜLDINE

Ettevõttel on õigus kasutada kliendi isikuandmeid ettevõtteid teenuseid puudutava info ja reklaami edastamiseks.

OÜ Fitlap on isikuandmete vastutav töötleja. OÜ Fitlap edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale (Maksekeskus AS, PayPal, Fortumo, Stripe, Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop pank).